40 anys d’història
40 Anys d’història  | 65x49cm
225 €
Obra Grafica a Ausias March
A Ausiàs March  | 70x83cm
300 €
Obra Grafica A Dora Maar Homenaje a Picasso
A Dora Maar - Homenaje a Picasso  | 59x82cm
300 €
Obra Grafica a Walt Whitman
A Walt Whitman  | 78x50cm
250 €
Barroc
Barroc  | 65x46cm
225 €
Obra Grafica Caçador Furtiu
Caçador Furtiu a Miguel Hernández  | 83x59cm
300 €
Obra Grafica Desplaçats
Desplaçats  | 49x98cm
350 €
Obra Grafica Dialeg amb Foc
Diàleg amb foc  | 47x67cm
225 €
Obra Grafica Don Quijote I - Eros
Don Quijote I - Eros  | 74x50cm
250 €
Obra Grafica Don Quijote - Tánatos
Don Quijote II - Tánatos  | 74x50cm
250 €
Obra Grafica Don Quijote - La Gloria
Don Quijote III - La Gloria  | 74x50cm
250 €
El pensador de Mislata
El pensador de Mislata  | 65x45cm
225 €
Obra Grafica - El Salt
El Salt - Políptic  | 110x264
1700 €
Eros 71  | 65x44cm
225 €
Eros a Miguel Hernández  | 60x60cm
225 €
Obra Gráfica Estudi para autoretrat
Estudi per autoretrat  | 65x49cm
225 €
Evolucio de l'home
Evolució de l’home  | 65x49cm
225 €
Obra Grafica Evolució?
Evolució?  | 65x49cm
225 €
Obra Grafica - Giger
Giger ?  | 50x60cm
225 €
Obra grafica Gitana 100 Años de Soledad
Gitana, 100 años de soledad  | 65x49cm
225 €
Icar a Miguel_Hernandez
Icar a Miguel Hernández  | 68x93cm
300 €
Obra Grafica - Icar Visitat per Basquiat
Ícar visitat per Basquiat  | 66x49cm
225 €
Obra Grafica - Icar visitat per Jaume Plensa
Ícar visitat per Jaume Plensa  | 66x49cm
225 €
Obra Grafica - Icar visitat per Lucio Fontana
Ícar visitat per Lucio Fontana  | 66x49cm
225 €
Obra Grafica - Font Purpura
La Font Púrpura  | 68x49cm
225 €
Obra Grafica - Les Mans
Les mans. Políptic  | 69x98cm
350 €
Mà amb flors a Miguel Hernández  | 60x60cm
225 €
Mare Gitana
Mare Gitana  | 65x50cm
225 €
Minotaure a Miguel Hernández  | 93x76cm
300 €
Obra Gráfica Místic espanyol
Místic espanyol  | 65x46cm
225 €
Obra Grafica - Pensador Surrealista
Pensador surrealista  | 66x58cm
250 €
Obra Gráfica Cuatre Mutants
Quatre mutants. Políptic  | 88x62cm
350 €
Obra Grafica Regal en Blau
Regal en Blau  | 49x67cm
225 €
Retrat a ple migdia a Miguel Hernández  | 60x60cm
225 €
Obra Gráfica Sobre la Pau I
Sobre la Pau I  | 65x46cm
225 €
Obra Grafica - Sobre la Pau II
Sobre la Pau II  | 48x68cm
225 €
Obra Grafica Tanatos a Miguel Hernandez
Tanatos a Miguel Hernández  | 65x47cm
225 €
Obra Grafica - Teatral I
Teatral I  | 49x67cm
225 €
Obra Grafica Teatral II
Teatral II  | 49x67cm
250 €
Obra grafica - Temps de abraçar
Temps d’abraçar  | 68x47cm
225 €

 

Mostrando todos los resultados (40)